Strony www Mielec, projektowanie logo, skład i przygotowanie do druku, nagrania lektorskie -

Etapy realizacji

Etap I ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe można składać drogą e-mail lub telefonicznie. Na zadane pytania odpowiemy w ciągu 24 godzin. W przypadku niejasności skontaktujemy się, aby sprecyzować zapytanie.

 

Etap II ZAMÓWIENIE

Zamówienie przyjmowane jest (po uzgodnieniu koncepcji projektu, zaakceptowaniu kosztorysu i szczegółowych warunków zakresu prac) pocztą e-mail, listownie lub podczas spotkania z klientem. W dniu podpisania zamówienia, zamawiający wpłaca zaliczkę w wysokości 40% wartości projektu, gotówką lub przelewem bankowym na konto wykonawcy. Po złożeniu zamówienia, zleceniodawca w ciągu 3 dni roboczych dostarcza wszystkie niezbędne materiały do realizacji przedmiotu zamówienia. Po wpłacie zaliczki oraz otrzymaniu wszystkich materiałów zostają rozpoczęte prace nad projektem.Etap III REALIZACJA PROJEKTU
W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia niezbędnych materiałów i odnotowaniu wpłaty zaliczki, zleceniodawcy zostaje przedstawiony projekt koncepcyjny do akceptacji. Po zapoznaniu się ze wstępnym projektem Zamawiający zleca wprowadzenie korekt redakcyjnych.

 

Etap IV ZAMKNIĘCIE PROJEKTU

 

PROJEKTY GRAFICZNE I PREZENTACJE

Zamknięcie projektu odbywa się na podstawie podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Zamawiający otrzymuje fakturę VAT z terminem płatności 7 dni, na podstawie której, wpłaca ustaloną cenę za wykonanie projektu, pomniejszoną o wysokość wpłaconej zaliczki.

 

STRONY INTERNETOWE

Przed końcem wskazanego w zamówieniu terminu zakończenia prac nad serwisem, zleceniodawca ma możliwość sprawdzenia i przetestowania gotowej strony zamieszczonej na serwerze testowym. Zleceniodawca zostaje powiadomiony o dostępności serwisu testowego. Jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili udostępnienia serwisu testowego nie zostaną zgłoszone żadne poprawki - zamówienie zostaje uznane  za zrealizowane. Wszelkie zmiany, które w znaczy sposób będą ingerowały w budowę strony, co zmienia wstępne uzgodnienia, traktowane będą jako osobne zlecenie, które wymaga podpisania aneksu do zamówienia oraz nowej wyceny. Od chwili zaksięgowania na rachunku bankowym zleceniobiorca zobowiązuje się w ciągu 24 godzin umieścić stronę internetową na serwerze wskazanym przez Zamawiającego.